อ. ดร. จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง

หัวหน้าสาขาวิชา และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

Contact-image

Contact

  • 087-492-1214

Other information

สามารถส่งอีเมลลร้องเรียน สอบถาม ข้อเสนอแนะ ได้จากแบบฟอร์มด้านล่าง

Contact Form

Send an email. All fields with an * are required.

แผนที่สาขาวิชา