อ. ดร. พัชรินทร์ ลาภานันท์

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา

Contact-image

Contact

  • -

Other information

สามารถส่งอีเมลลร้องเรียน สอบถาม ข้อเสนอแนะ ได้จากแบบฟอร์มด้านล่าง

Contact Form

Send an email. All fields with an * are required.

แผนที่สาขาวิชา